Nguyên liệu pha chế: Nguyên liệu trà sữa - Higo

Nguyên liệu pha trà sữa

SYRUP -SIRO
Mã: Sốt đường ( Caramel Sauce)

Sốt đường ( Caramel Sauce)

Giá: 345.000 VNĐ
Mã:

Syrup Dingfong Peach

Giá : Liên hệ
Mã: 3290

Siro Kiwi - Syrup Kiwi Maulin

Giá : Liên hệ
Mã: 3332

Syrup Dingfong Pineapple

Giá : Liên hệ
Mã: 3325

Syrup Dingfong Lychee

Giá : Liên hệ
Mã: 3325

Syrup Dingfong Kiwi

Giá : Liên hệ
Mã: 3324

Syrup Dingfong Green Apple

Giá : Liên hệ
Mã: 3323

Syrup Dingfong Blue Hawai

Giá : Liên hệ
Mã: 3294

Siro Đào - Syrup Peach Maulin

Giá : Liên hệ
Mã: 3333

Syrup Dingfong Red

Giá : Liên hệ
Mã: 1003

Siro Cam Đỏ - Monin Blood Orange

Giá : Liên hệ
Mã: 1002

Siro dâu - Monin Strawberry Srup

Giá : Liên hệ
Mã: 3334

Syrup Dingfong Vegerfruits

Giá : Liên hệ
Mã: 003

Syrup Torani Kiwi - Siro Torani Kiwi

Giá : Liên hệ
Mã: 001

Torani French Vanilla Syrup

Giá : Liên hệ
Gọi điện SMS Chỉ đường
  • Chào bạn!

Về đầu trang